ARC eXsite Dual-Pole Dish 34dBi เสาอากาศภายนอกอาคารประเภททิศทาง ระยะไกล ความถี่ 5GHz Gain ขยาย 34dBi

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง ARC eXsite Dual-Pole Dish 34dBi ติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 5GHz Gain 34dBi หัวต่อแบบ N-Type Female ระยะทางสูงสุด 70 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสถานที่ระยะไกลมาก สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Ubiquiti RocketM5

2 รายการ

20,000฿

สินค้าใกล้เคียง