Sysnet G5000-27 เสาอากาศแบบทิศทาง Grid Antenna ย่านความถี่ 5GHz Gain ขยาย 27dBi ระยะ 15Km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง Grid Antenna ติดตั้งภายนอกอาคาร Sysnet G5000-27 ความถี่ 5GHz อัตราขยาย 27 dBi ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ไม่ต้านลม ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 15Km เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลแบบ Point to Point

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

0฿

สินค้าใกล้เคียง