POE Switch

POE Switch
Cisco Switch ที่รองรับ POE สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Network ที่ Support POE มาตรฐาน IEEE 802.3af/at ตรวจสอบจำนวน Port และกำลังไฟก่อนเลือกใช้งาน

POE Switchมีสินค้า 20 รายการ

แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 20
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 20

Follow us on Facebook