รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต SysNet Center

ต่อหน้า
0 รีวิว
เสาอากาศ Ceiling Mount แบบ Omni 5 dBi.มีรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณแบบรอบทิศทาง ถูกออกแบบให้ติดตั้งบนฝ้า เพื่อความสวยงาม และยังสามารถควบคุม Radiaion pattern ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เหมาะสําหรับโรงแรม สํานักงานหรือหอพักที่ต้องการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย โดยที่ยังคงความสวยงามของอาคารสถานที่
2,100฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
Sale!
0 รีวิว
สายอากาศที่มีการกระจายสัญญาณแบบรอบตัวแบบ Omni 9.5 dBi ออกแบบใช้กับภายในอาคาร สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ Access Point ที่มี Connector ชนิด TNC - Reverse เพื่อเพิ่มสัญญาณและคุณภาพในการรับและส่งของสัญญาณ Wireless ช่วยเพิ่มความเข้มของสัญญาณให้แรงมากยิ่งขึ้น รับส่งข้อมูลดีขึ้น เมื่อเที่ยบกับสายอากาศของเดิมที่ติดมากับ Access Point ซึ่งมีอัตราขยายเพียงประมาณ 2-4 dBi.
400฿
พร้อมจำหน่าย
Sale!
0 รีวิว
สายอากาศที่มีการกระจายสัญญาณแบบรอบตัวแบบ Omni กำลังขยาย 9.5 dBi ออกแบบใช้กับภายในอาคาร สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ Access Point ที่มี Connector ชนิด RP-SMA เพื่อเพิ่มสัญญาณและคุณภาพในการรับและส่งของสัญญาณ Wireless ช่วยเพิ่มความเข้มของสัญญาณให้แรงมากยิ่งขึ้น รับส่งข้อมูลดีขึ้น เมื่อเที่ยบกับสายอากาศของเดิมที่ติดมากับ Access Point ซึ่งมีอัตราขยายเพียงประมาณ 2-4...
400฿
พร้อมจำหน่าย
0 รีวิว
เสาอากาศ Omni แบบกระจายสัญญาณรอบทิศทาง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 5GHz อัตราขยาย 9dBi สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless หรือทำ Wifi Hotspot
1,100฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศ Omni แบบกระจายสัญญาณรอบทิศทาง หัวต่อแบบ N-Type Male สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 9dBi สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์ Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless หรือทำ Wifi Hotspot
1,100฿
พร้อมจำหน่าย
0 รีวิว
เสาอากาศแบบ Omni สำหรับติดตั้งภายนอกแบบกระจายสัญญาณรอบทิศทาง ความถี่ 2.4GHz อัตราขยาย 9dBi หัวต่อแบบ RP-SMA Male ต่อกับอุปกรณ์ Access Point แบบ Outdoor พร้อมอุปกรณ์ชุดยึด ทนแดดและอุณหภูมิได้สูง
1,250฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทรอบทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 8 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 0.5 - 1 กิโลเมตร ทนแดดทนฝนและอุณหภูมิได้สูง ติดตั้งง่าย
1,500฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทรอบทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 15 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 2 - 4 กิโลเมตร ทนแดดทนฝนและอุณหภูมิได้สูง ติดตั้งง่าย
3,500฿
พร้อมจำหน่าย
0 รีวิว
เสาอากาศแบบรอบทิศทาง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ย่านความถี่ 5 GHz อัตราขยาย 12dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 3 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในลักษณะ Point to Multipoint หรือทำ Wi-Fi Hot Spot
3,750฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทรอบทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 12 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 0.5 - 1 กิโลเมตร ทนแดด ทนฝนและอุณหภูมิได้สูง ติดตั้งง่าย
3,200฿
พร้อมจำหน่าย
0 รีวิว
เสา อากาศแบบรอบทิศทาง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 5 GHz อัตราขยาย 10dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 1.2 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในลักษณะ Point to Multipoint หรือทำ Wi-Fi Hot Spot
3,100฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 20 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 4-6 กิโลเมตร ทนแดดทนฝนและอุณหภูมิได้สูง ติดตั้งง่าย
3,200฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
Sale!
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 18 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 2 - 4 กิโลเมตร ทนแดดทนฝนและอุณหภูมิได้สูง ติดตั้งง่าย
2,900฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 5GHz อัตราขยาย 16dBi ระยะทางรับส่งสูงสุด 1.5 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ แบบ Point To Point
3,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 16 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 0.8 - 1 กิโลเมตร ทนแดดทนฝนและอุณหภูมิได้สูง ติดตั้งง่าย
2,600฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 รีวิว
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารประเภทบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4 GHz Gain 14 dBi. พร้อมอุปกรณ์ ใช้ระยะ 500-800 เมตร ทนแดดทนฝนและอุณหภูมิได้ สูง ติดตั้งง่าย
2,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
แสดง 1 - 16 จากทั้งหมด 104