VOIP / IP-PBX (ระบบโทรศัพท์แบบ IP)

VOIP / IP-PBX (ระบบโทรศัพท์แบบ IP)

VoIP (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) การสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ โครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการ สื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เป...

VoIP (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) การสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ โครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการ สื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของ VOIP ก็คือการสามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

เพิ่มเติม

VOIP / IP-PBX (ระบบโทรศัพท์แบบ IP)มีสินค้า 75 รายการ

หมวดย่อย

 • IP-Phone...

  IP-Phone ตัวเครื่องโทรศัพท์แบบ IP

 • IP-PBX Appliance...

  IP-PBX ตู้สาขาแบบ IP มีให้เลือกตั้งแต่ 2 คู่สายขึ้นไป บริหารจัดการง่าย

 • Internet Phone...
  Internet Phone Adapter อุปกรณ์แปลงโทรศัพท์ Analog เป็นโทรศัพท์แบบ IP
 • Accessories
  อุปกรณ์เสริมระบบ VOIP
ต่อหน้า
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 75
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 75

Follow us on Facebook