เลือกลักษณะการใช้งาน (68 products)

จำนวน Port WAN/ Internet

รองรับ VPN

Advanced Firewall Feature

รองรับ 3G/ 4G LTE

Router/ Firewall/ Loadbalance

Router/ Firewall/ Loadbalance
อุปกรณ์ Router, Gateway, Firewall, Router, Broadband Router, VPN Router, Load Balance, Wireless Router, ADSL Modem, VDSL Modem

Router/ Firewall/ Loadbalanceมีสินค้า 175 รายการ

หมวดย่อย

 • Broadband Router
  Wireless Broadband Router สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ADSL Modem หรือ ทำเป็นอุปกรณ์ Router เพื่อเชื่อมวง Network สามารถกระจายสัญญาณ Wireless เพื่อใช้งาน Internet ร่วมกัน อุปกรณ์บางตัวสามารถเปลี่ยนเสาอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณได้ดีและไกลยิ่งขึ้น
 • Load Balance Router
  อุปกรณ์ Load Balance ทำหน้าที่รวมสาย Internet เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความเร็ว Internet มีให้เลือกตั้งแต่ 2 - 7 คู่สาย
 • VPN Firewall Router
  อุปกรณ์ VPN Firewall Router รองรับ VPN (Virtual Private Network) แบบ IPSecs สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถใช้ฐานข้อมูล รวม ถึง Resource ต่างๆร่วมกันได้ รองรับการทำ PPTP
 • ADSL/ VDSL Modem Router
  ADSL / VDSL Modem Router หรือเรียกว่าอุปกรณ์ All In One ซึ่งจะมีฟังก์ชั่น Wireless (Access Point) + ADSL Modem + Switch + Router ภายในตัวเดียวกัน เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet แบบ ADSL หรือ VDSL เพื่อความสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถใช้อุปกรณ์เพียงตัวนี้ตัวเดียว กระจายสัญญาณ เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์
 • 3G/4G Router, Mobile Wifi

  อุปกรณ์ระบบ 3G/4G รองรับระบบเครือข่าย 3G/4G TOT, True, DTAC และ AIS เพื่อเชื่อมต่อกับ Internet

ต่อหน้า
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 175
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 175

Follow us on Facebook