Print Server แชร์ Printer ผ่านเครือข่าย

Print Server แชร์ Printer ผ่านเครือข่าย

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนเครื่อง Printer ให้สามารถทำงานผ่านระบบ Network ภายในบ้าน หรือ ในองค์กรได้ ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องในวง Lan สามารถสั่งพิมพ์งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเครื่องที่ต่อพ่วงกับ Printer นั้นๆ ตรวจสอบความ Compatible ของเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นได้จาก Datasheet

Print Server แชร์ Printer ผ่านเครือข่ายมีสินค้า 20 รายการ

แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 20
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 20

Follow us on Facebook