Print Server แชร์ Printer ผ่านเครือข่าย

อุปกรณ์ที่เปลี่ยนเครื่อง Printer ให้สามารถทำงานผ่านระบบ Network ภายในบ้าน หรือ ในองค์กรได้ ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องในวง Lan สามารถสั่งพิมพ์งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเครื่องที่ต่อพ่วงกับ Printer นั้นๆ ตรวจสอบความ Compatible ของเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นได้จาก Datasheet

Print Server แชร์ Printer ผ่านเครือข่าย 

มีสินค้า 20 รายการ
0 Review(s)
Edimax PS-1206P อุปกรณ์ Print Server แบบ Port Parallel รองรับ Printer มากกว่า 300 รุ่น ติดตั้งง่ายด้วย EZmax
1,990฿
พร้อมจำหน่าย
0 Review(s)
Edimax PS-1206U อุปกรณ์ Print Server แบบ Port USB2.0 รองรับ Printer มากกว่า 300 รุ่น ติดตั้งง่ายด้วย EZmax
1,990฿
พร้อมจำหน่าย
0 Review(s)
TP-Link TL-PS110U Single USB2.0 Port Fast Ethernet Print Server รองรับ Printer มากกว่า 230 รุ่น ติดตั้งง่าย
2,290฿
พร้อมจำหน่าย
0 Review(s)
TP-Link TL-PS110P Print Server แบบ Parallel Port รองรับ Printer มากกว่า 230 รุ่น ติดตั้งง่าย
2,250฿
พร้อมจำหน่าย
0 Review(s)
TP-Link TL-WPS510U อุปกรณ์ Wireless USB Print Server แบบไร้สาย 2.4GHz ความเร็ว 150Mbps 1 Port USB2.0 ติดตั้งง่าย
2,590฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
สินค้ายกเลิกการผลิต D-Link DPR-2000 Multifunction Wireless Print Server ความเร็ว 54 Mbps (802.11g) สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB2.0 Multi-Function จำนวน 4 Port 
3,600฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
สินค้ายกเลิกการผลิต D-Link DPR-1020 USB Multifunction Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงาน รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB
2,400฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ D-Link DPR-1061 Multifunction Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100Mbps รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB จำนวน 2 พอร์ท และพอร์ทแบบ Parallel จำนวน 1 พอร์ท (รองรับ IPP) มาแทนรุ่น DP-300U
2,590฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ D-Link DP-301P+ Parallel-Port Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงาน รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Parallel (Port ขนาน) จำนวน 1 พอร์ท (รองรับ IPP)
2,250฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ D-Link DPR-1260 Multi-Function Wireless Print Server ความเร็วสูง 108/54 Mbps (802.11g) มาพร้อม 1 Port 10/100 Mbps สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB2.0 Multi-Function จำนวน 4 Port
0฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ D-Link DP-G321 Wireless Print Server ความเร็ว 54Mbps มาพร้อม 1 Port 10/100Mbps สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงาน รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB จำนวน 2 Port และ Parallel จำนวน 1 Port (รองรับ IPP)
4,700฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ D-Link DP-G301 Parallel-Port Wireless Print Server ความเร็ว 54Mbps มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงาน รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Parallel (Port ขนาน) จำนวน 1 พอร์ท (รองรับ IPP)
3,700฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ D-Link DP-G310 Wireless Print Server ความเร็ว 54Mbps มาพร้อม 1 Port 10/100Mbps สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในบ้าน หรือสำนักงาน รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB 2.0 จำนวน 1 พอร์ท (รองรับ IPP)
3,450฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ Print Server PCI Mini-103MN USB2.0 Multiple Function แบบไร้สาย Wireless N 150Mbps, 1 พอร์ท 10/100 Mbps และ 1 Port USB รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Multi-Functions และไม่ใช่ Multi-Function (รองรับ IPP)
2,590฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ Print Server PCI Mini-102MG USB2.0 Multiple Function แบบไร้สาย พร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps, Wireless IEEE802.11b/g และ 1 Port USB รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Multi-Functions และไม่ใช่ Multi-Function (รองรับ IPP)
2,300฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ PCI Mini-102M USB-Port Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps และ 1 Port USB2.0 รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Multi-Functions และไม่ใช่ Multi-Function
2,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
Sale!
0 Review(s)
อุปกรณ์ PCI Mini100s Parallel-Port Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ Parallel 1 พอร์ท (รองรับ IPP)
2,050฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ PCI Mini300PU Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100Mbps รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB จำนวน 2 พอร์ท และพอร์ทแบบ Parallel จำนวน 1 พอร์ท (รองรับ IPP)
3,200฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
Sale!
0 Review(s)
อุปกรณ์ PCI Mini101M USB-Port Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps และ 1 Port USB รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Multi-Functions (รองรับ IPP)
2,100฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
Sale!
0 Review(s)
อุปกรณ์ PCI Mini101u USB-Port Print Server มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps รองรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ แบบ USB 1 พอร์ท (รองรับ IPP)
2,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 20