ผู้ผลิต

รายการสินค้า

รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต Cisco

Cisco

ซิสโก้มีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ( Foundation Technology - FT) และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า (Advance Technology - AT) โดยมีทั้งเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ต่อยอดการทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งมีทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาทิ โมเด็ม สวิตชิ่ง เราต์เตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย อาทิ โซลูชั่นสำหรับเทคโนโลยีไวไฟ (Wi-Fi) โซลูชั่นสำหรับเทคโนโลยีไวแม็กซ์ (WiMAX) ถัดมาคืออุปกรณ์ที่ต่อยอดการทำงานบนระบบเครือข่าย อาทิเครื่องไอพีโฟน (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิดไอพี หรือระบบเทเลเพรสเซ้นส์ (TelePresence) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นที่เป็นแอพลิเคชั่น เช่น WebEx สำหรับการทำประชุมทางไกล โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย โซลูชั่นบริหารจัดการระบบเครือข่าย ฯลฯ
เพิ่มเติม
ต่อหน้า
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 111
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 111

Follow us on Facebook