2N EasyGate GSM Gateway รองรับตู้สาขา PABX รับ-ส่ง Fax ผ่าน Sim เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รองรับ SMS

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

2N EasyGate GSM Gateway รองรับตู้สาขา PABX,IPABX รับ-ส่ง Fax ผ่าน Sim เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รองรับ DTAC รับ-ส่ง SMS แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์บ้าน พร้อมเสาอากาศ 3dBi

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

9,900฿

สินค้าใกล้เคียง