รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต Tactio

ต่อหน้า
0 Review(s)
อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย Tactio LAXO-US54-10W แบบ USB 2.0 สำหรับ Notebook และ PC ความเร็ว 54Mbps, กำลังส่งสูง 500mW พร้อมเสา 5dBi แบบ Dipole (RP-SMA Connector) ถอดเปลี่ยนได้ รับ-ส่งสัญญาณได้ชัด และไกลในระยะ 500-1 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม)
0฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย Tactio LAXO-US54-05W แบบ USB 2.0 สำหรับ Notebook และ PC ความเร็ว 54Mbps, กำลังส่งสูง 500mW rihv, 5dBi Dipole Antenna (RP-SMA Connector) รับ-ส่งสัญญาณได้ชัด และไกลในระยะ 500-1 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม)
0฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย Tactio Laxo US54 Wireless USB Adapter เชื่อมต่อด้วยพอร์ท USB 2.0 ความเร็วสูง 54 Mbps (802.11g) พร้อมเสาอากาศกำลังส่งสูงถึง 8dBi เหมาะสำหรับเครื่อง Notebook และ Desktop ที่ต้องการประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
0฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์ป้องกัน และบรรเทาความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ากระชาก และฟ้าผ่า (Surge Protector / Lightning Arrester) หัวต่อแบบ N-Type Female สามารถใช้กับเสาอากาศภายนอกของ Tactio ได้ทุกรุ่น
1,250฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Tactio LAXO-AP54-05Wi มาตรฐาน IEEE 802.11b/g ความเร็ว 54Mbps มาพร้อม 1 พอร์ต LAN RJ-45 กำลังส่งสูง 500mW รองรับการทำงานในโหมด AP, WDS (Up to 8 WDS Link) รองรับ PoE
6,700฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ แบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-YG21 สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 21 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 28 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกลโดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง
6,200฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-YG18L (Low Profile) แบบทิศทาง สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 18 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 14 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกลโดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง (อุปกรณ์แบบ Low Profile คือ ปรับลดคุณภาพวัสดุลงเล็กน้อย แต่ได้ระยะทางเท่าเดิม)
2,700฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-YG15L (Low Profile) แบบทิศทาง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 15 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 7 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกลโดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง (อุปกรณ์เป็นแบบ Low Profile คือ ปรับลดคุณภาพวัสดุลงเล็กน้อย แต่ได้ระยะทางเท่าเดิม)
2,300฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-YG08L (Low Profile) แบบทิศทาง สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 8 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 1.5 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกลโดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง (อุปกรณ์เป็นแบบ Low Profile คือ ปรับลดคุณภาพวัสดุลงเล็กน้อย แต่ได้ระยะทางเท่าเดิม)
1,600฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ แบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-YG07 สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 7 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 1 กิโลเมตร เหมาะสำหรับ Client ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Access Point ในระยะไกลโดยเน้นการกระจายสัญญาณเป็นเส้นตรง
2,500฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
Sale!
0 Review(s)
เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC21A สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 21dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 28 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน
10,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC18A สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 18dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 14 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน
8,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC15 สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 15dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 7 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน
7,100฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC12 สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 12dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 3.6 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน
5,300฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-PG21L (Low Profile) สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขยาย 21 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 28 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ (อุปกรณ์เป็นแบบ Low Profile คือ ปรับลดคุณภาพวัสดุลงเล็กน้อย แต่ระยะทางเท่าเดิม)
3,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-PG21 สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขยาย 21 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 28 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ
9,400฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-PG18L สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง (Flat Panel) ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขาย 18 dBi ระยะทาง รับ-ส่งสูงสุด 14 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ (อุปกรณ์เป็นแบบ Low Profile คือ ปรับลดคุณภาพวัสดุลงเล็กน้อย แต่ได้ระยะทางที่เทียบเท่าเดิม)
2,500฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-PG18 สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง (Flat Panel)ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขาย 18dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 14 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
6,300฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร Tactio LAXO-AN-PG15L แบบบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขาย 15dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 7 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ (อุปกรณ์เป็นแบบ Low Profile คือ ปรับลดคุณภาพวัสดุลง แต่ระยะทางเท่าเดิม)
2,000฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
0 Review(s)
เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-PG15 สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขยาย 15 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 7 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุม ทิศทางของสัญญาณ
5,250฿
สินค้าหมด
สินค้าหมด
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 39