เลือกลักษณะการใช้งาน (72 products)

จำนวน Port WAN/ Internet

Router มี Wireless

รองรับ VPN

Advanced Firewall Feature

รองรับ 3G/ 4G LTE

VPN Firewall Router

Search on blog

VPN Firewall Router
อุปกรณ์ VPN Firewall Router รองรับ VPN (Virtual Private Network) แบบ IPSecs สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถใช้ฐานข้อมูล รวม ถึง Resource ต่างๆร่วมกันได้ รองรับการทำ PPTP

VPN Firewall Routerมีสินค้า 42 รายการ

ต่อหน้า
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 42
แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 42

Follow us on Facebook