ARC eXsite Dual-Pole Dish 30dBi เสาอากาศภายนอกอาคารประเภททิศทาง ระยะไกล ความถี่ 5GHz Gain ขยาย 30dBi

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง ARC eXsite Dual-Pole Dish 30dBi ติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 5GHz Gain 30dBi หัวต่อแบบ N-Type Female ระยะทางสูงสุด 30 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสถานที่ระยะไกลมาก สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Ubiquiti RocketM5

10 รายการ

9,200฿