ส่งหัวข้อ "มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ wifi เจ้าใหญ่ๆ" ถึงเพื่อน