ส่งหัวข้อ "สอบถามเรื่องอุปกรณ์ ews360ap ครับ" ถึงเพื่อน