อุปกรณ์ Mikrotik Router

หัวข้อ

(1/104) > >>

[1] กำหนดความปลอดภัยจาก Hacker ให้กับ Mikrotik Router

[2] การ Config Mikrotik เพื่อทำระบบ VPN แบบ PPTP ในรูปแบบ Client To Site

[3] การ Config VPN PPTP Client ผ่านเครือข่าย 3G/4G บนอุปกรณ์ Mikrotik

[4] ทำ VPN Site To Site แบบ PPTP ผ่าน Dynamic DNS

[5] ++++ การแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นอุปกรณ์ Mikrotik ++++

[6] การทำ Loadbalance Internet Static IP 2 เส้น แบบ PCC

[7] การ Format และติดตั้ง Router OS อุปกรณ์ Mikrotik ผ่านสาย Serial Console RS-232

[8] Software Generate User-Manager Mikrotik

[9] การเขียน Script ตั้งเวลาการ Enable/Disable ค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ Mikrotik

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป


Users found this pages searching for:

google google android google google com sysnetcenter google sysnetcenter google sysnetcenter 1492
Go to full version