อุปกรณ์ NAS (Network Attached Storage)

หัวข้อ

(1/1)

[1] เพิ่ม Package Source บน NAS Synology เพื่อเพิ่มโปรแกรมจาก source อื่นๆ

[2] การ Config อุปกรณ์ PCI-MKZ-NAS01SG เพื่อแชร์ไฟล์ และใช้ Bittorrent อย่างละเอียด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ


Users found this pages searching for:

google
Go to full version