อุปกรณ์ DrayTek (เดรเทค)

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] คู่มือการใช้ Draytek Vigor300B Block Youtube และไม่ Block บาง Client

[2] คู่มือทำ Remote Access Draytek Vigor300B/ Vigor3900

[3] การทำ Domain Name Route Policy ระบุให้ออก Website ตาม WAN ที่กำหนด

[4] Draytek Vigor300B คู่มือการ block youtube, facebook ด้วย LAN DNS

[5] การกำหนด bandwidth limit by ip address ด้วย Draytek Vigor300B

[6] การทำ Captive Portal บนอุปกรณ์ Draytek Vigor 300B

[7] การ Block ไม่ให้ User ที่ Fix IP เข้ามาออก Internet ได้ ด้วย Draytek Vigor300B

[8] การทำ Route policy เพื่อกำหนดให้ website ออก wan ที่ต้องการ

[9] Draytek Vigor300b Block การเข้าใช้งาน Internet แบบกำหนดระยะเวลา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป


Users found this pages searching for:

google
Go to full version