อุปกรณ์ IgniteNet (อิ้กไน้ทเน็ต)

หัวข้อ

(1/1)

[1] การ Config IgniteNet SkyFire ใน Mode Point To Point 5GHz พร้อมกระจาย WIFI 2.4GHz

[2] การ config อุปกรณ์ IgniteNet ใน Mode Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless

[3] สอบถาม Ignitenet Skyfire AC1200

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ


Users found this pages searching for:

google
Go to full version