อุปกรณ์ VOIP, IP-PBX, ระบบโทรศัพท์-ตู้สาขา ผ่าน IP

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] การเชื่อมต่อ GSM Gateway GOIP-01 กับ IP-PBX Yeastar S-Series

[2] การ Config อุปกรณ์ Linksys PAP2T เพื่อ โทรศัพท์ ผ่าน IP ระหว่างจุดต่อจุด ระยะไกล

[3] วิธีการ Config มือถือ Nokia E71 ให้เป็น Wi-Fi Phone เชื่อมต่อกับ SIP Server

[4] การ Config อุปกรณ์ PAP2T เพื่อเชื่อมต่อกับ SIP Server

[5] วิธีการ Config 2N EasyGate

[6] วิธีการ Config อุปกรณ์ PAP2T เพื่อใช้เป็นลักษณะ Wifi-Phone

[7] การ Config อุปกรณ์ Linksys SPA3102 สำหรับ โทรผ่าน VOIP และ เบอร์บ้าน

[8] ผม config ตัว linksys pap2t ยังไงครับ

[9] IVR Quick Reference Card ของ Linksys SPAXXX. ไว้อ้างอิงครับ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป


Users found this pages searching for:

google google sysnetcenter google
Go to full version