อุปกรณ์ VOIP, IPBX ระบบโทรศัพท์-ตู้สาขา ผ่าน IP

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] การ Config อุปกรณ์ Linksys PAP2T เพื่อ โทรศัพท์ ผ่าน IP ระหว่างจุดต่อจุด ระยะไกล

[2] วิธีการ Config อุปกรณ์ PAP2T เพื่อใช้เป็นลักษณะ Wifi-Phone

[3] การ Config อุปกรณ์ PAP2T เพื่อเชื่อมต่อกับ SIP Server

[4] การ Config อุปกรณ์ Linksys SPA3102 สำหรับ โทรผ่าน VOIP และ เบอร์บ้าน

[5] วิธีการ Config มือถือ Nokia E71 ให้เป็น Wi-Fi Phone เชื่อมต่อกับ SIP Server

[6] IVR Quick Reference Card ของ Linksys SPAXXX. ไว้อ้างอิงครับ

[7] วิธีการ Config 2N EasyGate

[8] ผม config ตัว linksys pap2t ยังไงครับ

[9] การ Config Linksys SPA3102 ใน Mode Interactive Voice Response (IVR)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป


Users found this pages searching for:

google google sysnetcenter google
Go to full version