ผู้ผลิต

รายการสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับประกันสินค้าทั้งในการใช้งานและปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้า

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

ทางผู้ซื้อจะต้องทราบถึงคุณสมบัติของสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ กรณีที่สั่งซื้อสินค้าโดยที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า แล้วพบว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ทางร้านขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี

กรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจถึงคุณสมบัติของสินค้าว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ รบกวนสอบถามกับทางร้านก่อนสั่งซื้อ ทางร้านมีประสบการณ์ทางงานด้าน Network มากกว่า 15 ปี ยินดีให้คำแนะนำสินค้าตามวัตถุประสงค์กับที่ลูกค้าต้องการ และเพื่อความสะดวกในการตอบและค้นหาข้อมูล รบกวนแจ้งทาง Email ครับ

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆ กับสินค้าให้ตรงกับความต้องการ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางร้านทราบลักษณะของงานก่อนสั่งซื้อสินค้า ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้อง ปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆ ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้าในทุกๆกรณี  แต่ทางร้านยินดีให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน การตั้งค่า เท่าที่ทางร้านจะสามารถช่วยเหลือได้

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้า ส่งสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้ที่หน้าร้าน หรือ ทางไปรษณีย์ มาที่

หจก.ซิสเน็ต เซ็นเตอร์
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
ชั้น 3 ห้อง TB043 เลขที่ 99 หมู่ 8
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

** แจ้งอาการเสียให้ละเอียด พร้อม ที่อยู่ส่งสินค้ากลับ และ เบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียด ทางร้านจะเก็บสินค้าไว้กับทางร้าน จนกว่าจะได้รับการติดต่อเข้ามา ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งประกัน**
**
แพ๊คสินค้าบรรจุลงกล่องให้แน่นหนา เนื่องจากทางร้านเคยเจอปัญหา ลูกค้านำอุปกรณ์ใส่กล่องโดยไม่มีการบุกระดาษหรือโฟม เพื่อกันกระแทก สินค้าเลยชำรุดแตกหักระหว่างขนส่ง สินค้าจะหมดประกันทันที**
**
กรณีส่งทางขนส่งเอกชน ให้แจ้งทางบริษัทขนส่งนำสินค้าส่งที่ห้างเซียร์รังสิต และ ชำระค่าส่งต้นทาง ในกรณีเก็บค่าส่งปลายทาง เมื่อทางร้านส่งของเครมกลับขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามจริง

บริษัท ขนส่ง NTC ไม่มีบริการนำส่งสินค้ามาที่เซียร์ ทางร้านไม่สะดวกไปรับที่ศูนย์ดอนเมืองให้ส่งสินค้าเคลมมาทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่งอื่นเท่านั้น


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ร้าน Sysnet Center รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากร้าน Sysnet Center เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ หม้อแปลง, POE Adapter, DC Adapter ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับประกัน 3 เดือน
 • การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์
  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือ การนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ
  • Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน
  • Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกัน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ หรือ แก้ไข
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข ทั้งในส่วนที่เป็น ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ รวมถึงมีการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าไปควบคุมซอฟแวร์ภายในอุปกรณ์ได้ เช่นโดน Hacker โจมตี จนไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางซอฟแวร์ได้
 • การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม

การรับประกันแบบ Life Time warranty

เป็นการรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้น ยังอยู่สายการผลิตและมีการทำตลาดอยู่ เมื่อใดที่มีการประกาศหยุดการผลิต (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆแล้ว สินค้านั้นจะมีการรับประกันต่อไปอีก 3 ปี โดยจะเริ่มนับประกันจากวันที่ซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

*** หลังจากสินค้าทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางร้านจะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางบริษัทขนส่งโดยเก็บชำระเงินปลายทาง ***
*** กรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสินค้า สินค้ายังทำงานได้ปกติ ปัญหาเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องของทางลูกค้า ทางร้านจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามจริง ***
*** ระยะเวลาในการเคลมสินค้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2 สัปดาห์

*** อุปกรณ์ Ubiquiti และ Mikrotik ทุกรุ่น ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า จะเป็นการซ่อมให้ใช้งานได้ในสภาพปกติ ระยะเวลาการซ่อมประมาณ 2 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับอาการเสียที่เกิดขึ้น

*** กรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และ ทางผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้ ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าโดยคำนวนจากราคาสินค้าหารกับระยะเวลารับประกันและคูณกับระยะเวลารับประกันที่เหลือ


Follow us on Facebook