ผู้ผลิต

  รายการสินค้า

  เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับประกันสินค้าทั้งในการใช้งาน และ ปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้า

  เนื่องจากมีกรณีที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้า โดยไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติของสินค้า อาจเพราะไม่ทราบว่าตัวสินค้าทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่, ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือ นำอุปกรณ์ไปใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้ว แล้วปรากฏว่า ไม่สามารถใช้งานได้ตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ หรือ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทุกกรณี

  เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียด ลักษณะของงานที่ลูกค้าต้องการ อุปกรณืที่ต้องการนำไปเชื่อมต่อ รวมถึงระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่แล้วอย่างละเอียด กับทางร้านก่อนทำการสั่งซื้อ ทางร้านมีประสบการณ์ทางงานด้าน IT มากกว่า 20 ปี ยินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์กับที่ลูกค้าต้องการ

  เพื่อความสะดวกในการแนะนำอย่างละเอียด และ ให้เวลาทางร้านในการค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รบกวนแจ้งทาง Email info@sysnetcenter.com ครับ


  กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถปรับแต่ง ตั้งค่าต่างๆ กับสินค้าเพิ่มเติม หรือนำไปเชื่อมต่อกับระบบ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่แจ้งรายละเอียดกับทางร้านก่อนสั่งซื้อสินค้า ทางร้านยินดีให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น แต่จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านที่จะต้องดำเนินการตั้งค่าต่างๆของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้าในทุกๆกรณี

  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะอุปกรณ์ที่ซื้อกับทางร้านเท่านั้น**

  อุปกรณ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า จะเป็นการซ่อม หรือ เปลี่ยนสินค้า จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางผู้ผลิต/ผู้นำเข้า

  ** สินค้าบางรายการจะไม่มีการรับประกัน ให้ตรวจสอบกับทางร้านก่อนสั่งซื้อสินค้า **


  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • ร้านซิสเน็ตเซ็นเตอร์ รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากร้าน เท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ POE Adapter, DC Adapter ที่ติดมากับอุปกรณ์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับประกัน 3 เดือน

  • การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือ ชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก

   • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์

   • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น

   • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือ การนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ

   • Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน

   • Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกันจากทางร้าน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ หรือ แก้ไข

   • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ

   • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข ทั้งในส่วนที่เป็น ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ รวมถึงมีการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าไปควบคุมซอฟแวร์ภายในอุปกรณ์ได้ เช่นโดน Hacker โจมตี จนไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางซอฟแวร์ได้ หรือ Bug ที่เกิดจากซอฟท์แวร์

  • การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม

  การรับประกันแบบ Life Time / Limited Life time warranty

  เป็นการรับประกันสินค้าตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้น ยังอยู่สายการผลิตและมีการทำตลาดอยู่ เมื่อใดที่มีการประกาศหยุดการผลิต (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆแล้ว สินค้านั้นจะมีการรับประกันต่อไปอีก 3 ปี โดยจะเริ่มนับประกันจากวันที่ซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งการรับประกันดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

  การรับประกัน Dead On Arrival (DOA)

  การรับประกัน DOA นี้ไม่ควบคุมถึงความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงซ่อมแซม,การแก้ไข, การติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี

  ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ในกรณีนี้ถือว่าเป็น DOA

  ทางร้าน ซิสเน็ต เซ็นเตอร์ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทดแทน ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือ รุ่นที่ดีกว่า ให้แก่ลูกค้า การจัดส่งสินค้าทดแทน ในกรณี DOA ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากทำการตรวจสอบเอกสารและสินค้า แต่อาจจะมีความล่าช้า อันเนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบและการจัดหาสินค้า

  สินค้าที่ส่งคืนมาให้ทางร้าน จะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหีบห่อ หมายเลขกล่อง และ ตัวเครื่องจะต้องตรงกัน, กล่อง, ตัวเครื่อง, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นต้องอยู่ในสภาพเสมือนเมื่อได้รับสินค้าจากทางร้าน มิฉะนั้นจะไม่อยู่ในการรับประกัน DOA

  *********************************************************************************************************

  *** หลังจากสินค้าทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางร้านจะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางบริษัทขนส่งโดยเก็บชำระเงินปลายทาง ***

  *** กรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสินค้า สินค้ายังทำงานได้ปกติ ปัญหาเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องของทางลูกค้า ทางร้านจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามจริง ***

  *** ระยะเวลาในการเคลมสินค้าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2-3 สัปดาห์

  *** กรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และ ทางผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนได้ ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าโดยคำนวนจากราคาสินค้าหารกับระยะเวลารับประกันและคูณกับระยะเวลารับประกันที่เหลือ

  ส่งสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้ที่หน้าร้าน หรือ ทางไปรษณีย์ มาที่

  หจก.ซิสเน็ต เซ็นเตอร์
  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
  ชั้น 3 ห้อง TB043 เลขที่ 99 หมู่ 8
  ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
  จ.ปทุมธานี 12130

  ** แจ้งอาการเสียให้ละเอียด ถ้าอุปกรณ์ต้องมีการ Login เข้าหน้า Config ให้แจ้ง Username / Password พร้อม ที่อยู่ส่งสินค้ากลับ, เบอร์โทรศัพท์ และ Email Address ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดมา ทางร้านจะเก็บสินค้าไว้ จนกว่าจะได้รับการติดต่อเข้ามา ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งประกัน**

  ** แพ๊คสินค้าบรรจุลงกล่องให้แน่นหนา เนื่องจากทางร้านเคยเจอปัญหา ลูกค้านำอุปกรณ์ใส่กล่องโดยไม่มีการบุกระดาษหรือโฟมเพื่อกันกระแทก สินค้าเลยชำรุดแตกหักระหว่างขนส่ง สินค้าจะหมดประกันทันที**

  ** กรณีส่งทางขนส่งเอกชน ให้แจ้งทางบริษัทขนส่งนำสินค้าส่งที่ห้างเซียร์รังสิต และ ชำระค่าส่งต้นทาง ในกรณีเก็บค่าส่งปลายทาง เมื่อทางร้านส่งของเครมกลับขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งตามจริง


  Follow us on Facebook