เงื่อนไขการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้เป็นหลายรูปแบบ บางปัญหา ทางร้านอาจจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามนี้

1. อุปกรณ์ที่เป็น Mikrotik Router ทางร้านจะทำการ Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client-Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP ทางร้านจะมีเอกสารแนบว่าได้ทำการ Config อะไรไปบ้าง ไปกับสินค้า ทางร้านไม่รับ Support การทำ Load Balance ทุกกรณี

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางร้านเป็นประจำ ถ้าทางร้านสะดวก จะ config บางส่วนเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการให้ได้ครับ โดยสอบถามกับทางร้านได้เลย

2. อุปกรณ์ Mikrotik Access Point เป็นค่า Default จากโรงงาน
3. อุปกรณ์ Mikrotik Switch, Boards เป็นค่า Default จากโรงงาน

- บริการ Support ทางโทรศัพท์ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 18.00น. ทางร้าน Support เฉพาะตามข้อ 1 เท่านั้น นอกเหนือจากนี้โพสถามใน Webboard ครับ

- ในกรณีทางลูกค้าทำการ Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง , ลืม Password จนไม่สามารถเข้า WInbox ได้ และยังอยู่ในการรับประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง

- การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงาน ก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้ แต่ปัญหาการ Config ทางลูกค้าสามารถ Post ข้อความไว้ใน Webboard ในหัวข้อนั้นๆ สำหรับลูกค้าที่เป็น Mikrotik Member ทางร้านจะพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ครับ

5. ทางร้านจะไม่ Support ลูกค้าของลูกค้าอีกที แนะนำให้ปรึกษาความต้องการของลูกค้ากับทางร้านก่อน

7. การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้ครับ

6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

8. ทางร้านรับ Support ทางโทรศัพท์เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า, สมาชิก Mikrotik Zone มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า