เงื่อนไขการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้เป็นหลายรูปแบบ บางปัญหา ทางร้านจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ รวมถึง Router OS ที่มีการ Update อยู่บ่อยครั้ง ทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามนี้

1. อุปกรณ์ที่เป็น Mikrotik Router ทางร้านจะทำการ Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client-Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP และทางร้านจะมีเอกสารแนบว่าได้ทำการ Config อะไรไปบ้าง ไปกับสินค้า

กรณีต้องการ Config เพิ่มเติม สอบถามทางร้านก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

 

2. อุปกรณ์ Mikrotik Access Point เป็นค่า Default จากโรงงาน

3. อุปกรณ์ Mikrotik Switch เป็นค่า Default จากโรงงาน

4. ทางร้าน Support เฉพาะตามข้อ 1 เท่านั้น นอกเหนือจากนี้โพสถามใน Webboard ครับ

- กรณีทางลูกค้าทำการ Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง , ลืม Password และยังอยู่ในการรับประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง

- การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงาน ก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้ แต่ปัญหาการ Config ทางลูกค้าสามารถ Post ข้อความไว้ใน Webboard ในหัวข้อนั้นๆ สำหรับลูกค้าที่เป็น Mikrotik Member ทางร้านจะพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ครับ

5. การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้

6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

7. ทางร้านรับ Support อุปกรณ์ Mikrotik เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และ สมาชิก Mikrotik Zone มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

8. กรณีที่มีปัญหา Bug จาก Router OS ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านทุกกรณี