เงื่อนไขการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้หลายรูปแบบ บางปัญหา ทางร้านจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ รวมถึง Router OS ที่มีการ Update อยู่บ่อยครั้ง ทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามนี้

1. อุปกรณ์ที่เป็น Mikrotik Router ทางร้านจะทำการ Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client-Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP และทางร้านจะมีเอกสารแนบว่าได้ทำการ Config อะไรไปบ้าง ไปกับสินค้า

กรณีต้องการ Config เพิ่มเติม สอบถามทางร้านก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ทางร้านจะคิดค่าบริการ Config เพิ่มเติม ตามลักษณะงานที่ทางลูกค้าต้องการ

 

2. อุปกรณ์ Mikrotik Access Point เป็นค่า Default จากโรงงาน

3. อุปกรณ์ Mikrotik Switch เป็นค่า Default จากโรงงาน

4. ทางร้าน Support เฉพาะตามข้อ 1 เท่านั้น นอกเหนือจากนี้โพสถามใน Webboard ครับ

- กรณีทางลูกค้าทำการ Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง , ลืม Password และยังอยู่ในการรับประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง

- การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงาน ก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้ แต่ปัญหาการ Config ทางลูกค้าสามารถ Post ข้อความไว้ใน Webboard ในหัวข้อนั้นๆ สำหรับลูกค้าที่เป็น Mikrotik Member ทางร้านจะพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ครับ

5. การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้

6. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

7. ทางร้านรับ Support อุปกรณ์ Mikrotik เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และ สมาชิก Mikrotik Zone มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า อุปกรณ์ Mikrotik รับประกัน Hardware ตาม เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี Adapter รวมถึง POE จะรับประกันระยะเวลา 3 เดือน

8. กรณีที่มีปัญหา Bug จาก Router OS ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านทุกกรณี