ผู้ผลิต

รายการสินค้า

เงื่อนไขการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik

เนื่องจากอุปกรณ์ Mikrotik สามารถที่จะ Config ได้หลากหลายรูปแบบ บางปัญหา ทางร้านจะไม่สามารถหาวิธีแก้ไขให้ได้ รวมถึง RouterOS ที่มีการ Update อยู่บ่อยครั้ง ทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการบริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์ Mikrotik ตามนี้

1. อุปกรณ์ที่เป็น Mikrotik Router (CRS1xx, CRS2xx, RB9xx, hEX, hAP, hAP ac, hAP ac lite, RB4xx, RB2011, RB7xx, hAP mini, hAP lite, CCR, RB3xx, RB600, RB8xx, RB1100AHx2, RB1100AH, RB1100, RB1200, CRS3xx, RB3011, RB1100AHx4,  RB750Gr3 ทางร้านจะทำการ Config ระบบ Hotspot Authenticate , ค่าเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Internet , Hotspot Server, NAT Firewall, IP Address, DHCP Client-Server, Bridge Interface, PPPoE Client, User-Manager, Radius, NTP และ ทางร้านจะมีเอกสารแนบว่าได้ทำการ Config อะไรไปบ้าง ไปกับสินค้า 

2. อุปกรณ์ Mikrotik Access Point (wAP, BaseBox, DynaDish, LDF, cAP, DISC, LHG, NetBox, NetMetal, PowerBox, QRT, Wireless Wire, RB1xx, RB5xx, Crossroads, RBMxx, mANTBox, mAP, SXT, OmniTik, Groove, Metal, Sextant, LDF ac, LHG ac, SXTsq (ac series) 
เป็นค่า Default จากโรงงาน

3. อุปกรณ์ Mikrotik Switch (RB260GS, RB260GSP, RB250GS, RB260GS(CSS106-5G-1S), new RB260GSP(CSS106-1G-4P-1S)    , CSS326-24G-2S+, CRS326-24G-2S+    , CRS317-1G-16S+
เป็นค่า Default จากโรงงาน

4. ทางร้าน Support เฉพาะตามข้อ 1 รวมถึง อุปกรณ์ที่ซื้อจากทางร้านเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านในทุกกรณี

- กรณีทางลูกค้าทำการ Config เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง , ลืม Password และ ยังอยู่ในการรับประกัน ให้ส่งอุปกรณ์กลับมาที่ร้านเพื่อทำการ Reset และ Config ใหม่ ทางร้านขอคิดค่าจัดส่งสินค้ากลับตามจริง

- การ Config อุปกรณ์ Mikrotik ในรูปแบบต่างๆ ที่ทางร้านทำไว้ใน Webboard ลูกค้าจะต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงานก่อนทำการ Config ซึ่งทางร้านจะไม่ Support ในส่วนนี้

- การนำอุปกรณ์ Mikrotik ไปทำ Loadbalance เนื่องจากปัญหาจะค่อนข้างจุกจิกมาก ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ Support ในปัญหาทุกกรณี

5. การ Remote ทาง TeamViewer ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะทำการ Remote ได้หรือไม่ได้

6. การ Support อุปกรณ์ Mikrotik Router ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า อุปกรณ์ Mikrotik รับประกันตาม เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี Adapter รวมถึง POE จะรับประกันระยะเวลา 3 เดือน

7. กรณีที่มีปัญหา Bug จาก Router OS รวมถึง การโดน Hack ข้อมูลในอุปกรณ์ Mikrotik ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางร้านในทุกกรณี


Follow us on Facebook