สมัครตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย หรือ ผู้รับเหมา ที่ต้องการนำสินค้าไปจัดจำหน่ายหรือทำการติดตั้ง

ทางร้าน SysNet Center ยินดีที่จะจัดหา และ จำหน่ายสินค้าให้ท่านด้วย ราคาพิเศษ **และ ยินดีให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งานอุปกรณ์

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน

2.สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.01

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรประชาชน

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-992-5602 หรือ Email: info@sysnetcenter.com และ แจ้งรายละเอียดการขนส่งให้ทางเราทราบด้วยนะค่ะ

สมัคร  dealer

** ยิ่งซื้อจำนวนมาก ราคายิ่งลดมากขึ้นอีก

SysNet Center Zeer Rangsit Thailand