Ubiquiti Rocket Dish 5G-30 เสาอากาศ Outdoor แบบทิศทาง 30dBi ระยะ 50km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง Ubiquiti Rocket Dish-M5 !!ติดตั้งงานจริงได้ 34Km! ความถี่ 5GHz Gain 30dBi ระยะทางสูงสุด 50 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสถานที่ระยะไกลมาก ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ UBiQUiTi RocketM5

9 รายการ

11,000฿

สินค้าใกล้เคียง