PCI-ANT-IN-10 - 2.4GHz Indoor Omni Antenna 10dBi with Stand (1M Cable)

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบติดตั้งภายใน PCI ANT-IN-10 กระจายสัญญาณรอบทิศทาง ความถี่ 2.4GHz อัตราขยาย 10 dBi เหมาะสำหรับเพิ่มกำลังส่งภายในอาคาร มาพร้อมสาย 1 เมตร และ Stand

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

1,000฿

สินค้าใกล้เคียง