PCI-ANT-IN-10P - Indoor Directional Antenna 10dBi Cable 1M + Stand

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศสำหรับติดตั้งภายใน PCI ANT-IN-10P กระจายสัญญาณแบบทิศทางแนวกว้าง (Panel) ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 10 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุดภายในอาคาร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างจุดภายในอาคาร มาพร้อมสาย 1 เมตร และ Stand

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

1,400฿

สินค้าใกล้เคียง