Tactio LAXO-AN-SC12 เสาอากาศ Outdoor แบบ Sector 12dBi ระยะ 3.6km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC12 สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 12dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 3.6 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

5,300฿

สินค้าใกล้เคียง