Tactio LAXO-AN-SC15 เสาอากาศ Outdoor แบบ Sector 15dBi ระยะ 7km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC15 สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 15dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 7 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

7,100฿

สินค้าใกล้เคียง