Tactio LAXO-AN-SC18A เสาอากาศ Outdoor แบบ Sector 18dBi ระยะ 14km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบทิศทาง Tactio LAXO-AN-SC18A สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 18dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 14 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่กระจายตัวอยู่บริเวณเดียวกัน และมีความสูงใกล้เคียงกัน

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

8,000฿

สินค้าใกล้เคียง