Tactio LAXO-AN-CO12 เสาอากาศแบบ Grid Antenna 2.4GHz 12dBi ระยะ 3.6km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร กระจายสัญญาณแบบทิศทาง ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 12 dBi ลำคลื่นแคบ ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ไม่ต้านลม ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 3.6 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกลแบบ Point to Point

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

2,700฿

สินค้าใกล้เคียง