Tactio LAXO-AN-CO21 เสาอากาศแบบ Grid Antenna 2.4GHz 21dBi ระยะ 28km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร กระจายสัญญาณแบบทิศทาง ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 21 dBi ลำคลื่นแคบ ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ไม่ต้านลม ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 28 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกลแบบ Point to Point

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

11,300฿

สินค้าใกล้เคียง