Tactio LAXO-AN-CO24 เสาอากาศแบบ Grid Antenna 2.4GHz 24dBi ระยะ 56km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร Tactio LAXO-AN-CO24 กระจายสัญญาณแบบทิศทาง ความถี่ 2.4 GHz อัตราขยาย 24 dBi ลำคลื่นแคบ ทนทานกับทุกสภาพอากาศ ไม่ต้านลม ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 56 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารระยะไกลแบบ Point to Point

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

13,400฿

สินค้าใกล้เคียง