Tactio LAXO-AN-PG09 เสาอากาศ Flat Panel 2.4GHz 9dBi ระยะ 1.8km

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เสาอากาศ Tactio LAXO-AN-PG09 สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบบังคับทิศทาง ย่านความถี่ 2.4GHz อัตราขาย 9 dBi ระยะทางรับ-ส่งสูงสุด 1.8 กิโลเมตร เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกัน แต่ไม่ห่างกันมาก และต้องการควบคุมทิศทางของสัญญาณ

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

2,600฿

สินค้าใกล้เคียง