เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสาขาด้วย VPN ผ่านเครือข่าย ADSL

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่างสาขาด้วย VPN โดยผ่านเครือข่าย ADSL Internet ทั้งแบบ Dynamic IP และ Static IP เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL รวมถึงฐานข้อมูลชนิดอื่นๆจากสาขาย่อยไปยังสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการ Config ทางฝั่ง Client เพื่อให้ Application สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

0฿

สินค้าใกล้เคียง