ลดราคา! SysNet Center Indoor Antenna เสาอากาศ ภายใน DPA-9.5-SMA ชนิด RP-SMA Connector

เสาอากาศ ภายใน DPA-9.5-SMA ชนิด RP-SMA Connector

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

สายอากาศที่มีการกระจายสัญญาณแบบรอบตัวแบบ Omni กำลังขยาย 9.5 dBi ออกแบบใช้กับภายในอาคาร สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ Access Point ที่มี Connector ชนิด RP-SMA เพื่อเพิ่มสัญญาณและคุณภาพในการรับและส่งของสัญญาณ Wireless ช่วยเพิ่มความเข้มของสัญญาณให้แรงมากยิ่งขึ้น รับส่งข้อมูลดีขึ้น เมื่อเที่ยบกับสายอากาศของเดิมที่ติดมากับ Access Point ซึ่งมีอัตราขยายเพียงประมาณ 2-4 dBi.

20 รายการ

400฿

สินค้าใกล้เคียง