Active USB Extender อุปกรณ์เพิ่มระยะสาย USB ได้ยาวสูงสุดถึง 10 เมตร

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

Active USB Extender อุปกรณ์เพิ่มระยะสาย USB โดยการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้า ช่วยให้การต่อสาย USB ได้ยาวสูงสุดถึง 10 เมตร 

10 รายการ

250฿

สินค้าใกล้เคียง