Engenius ENH-200 Wireless Access Point แบบภายนอกอาคาร ความถี่ 2.4GHz 150 Mbps ระยะทางถึง 5 Km กำลังส่ง 500 mW

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

สินค้ายกเลิกการผลิต เปลี่ยนเป็นรุ่น Engenius ENS202 Engenius ENH-200 Access Point ภายนอกอาคาร ย่านความถี่ 2.4GHz 150Mbps เสาอากาศ 10dBi พร้อม PoE  สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล กระจายสัญญาณแบบทิศทาง

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

0฿

สินค้าใกล้เคียง