Linksys WRH54G Wireless-G 54 Mbps Broadband Router

แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า
Loading

สินค้าใหม่

อุปกรณ์ Broadband Router Linksys WRH54G2 เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless มาตรฐาน 802.11g (ความเร็ว 54Mbps) พร้อมด้วย Switch 4 พอร์ท ความเร็ว 10/100 Mbps สามารถ Upgrade Firmware DD-WRT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น ด้วยราคาประหยัด

ไม่พบสินค้าในร้านค้า

1,750฿

สินค้าใกล้เคียง